Nefesh TV 14 & 21 Februari 2021


Gedenkroute Gooise Meren

Ter gelegenheid van 75 jaar einde Tweede Wereldoorlog is een gedenkroute langs twintig locaties in Gooise Meren (Naarden, Bussum, Muiden en Muiderberg) ontwikkeld. Op elke locatie is een bordje aangebracht met daarop wat informatie over wat er op die plek heeft plaats gevonden of wie er heeft gewoond. Via een QR-code op de bordjes zijn korte films te zien.

De twintig locaties zijn een afspiegeling van wat er zich tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld in Naarden, Bussum, Muiden en Muiderberg op het gebied van oorlogshandelingen, bezetting, vervolging, verzet, verraad en bevrijding.

Kijk op www.gedenkroutegm.nl voor meer informatie en om de fietskaarten te downloaden.

Joodse Oosterparkbuurt : Blasiusstraat 
‘Het is verbijsterend dat in een straat bijna 1400 moorden gepleegd zijn en dat daar vandaag de dag nauwelijks meer enige herinnering aan is.’
(Rogier Schravendeel, schrijver van ‘Herdenkingsboek Joodse Oosterparkbuurt deel 1 :Blasiusstraat)
In deze aflevering het verhaal van de Blasiusstraat die na de deportaties kwam grotendeels leeg te staan, direct na de oorlog stond op instorten en werd opnieuw bewolkt maar niets herinnerde meer aan het Joodse Leven.

Het vergeten verzet
Rabbijn Lody van de Kamp haalde de tentoonstelling ‘Het Andere Verhaal’ naar Nederland. De tentoonstelling gaat over moslims die Joden gered hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog. De rabbijn hoopt zo dit stukje van de geschiedenis uit de vergetelheid te halen en een brug te slaan tussen twee religies. In Indonesisch Verzet het bijzondere verhaal van Slamet Faiman en de joodse onderduikers die hij wist te redden.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: