Toekomstige Producties

Post image for Toekomstige Producties


‘Het andere gezicht van Israel’
Vanaf 2013 willen wij in onze programma’s nog meer dan voorheen aandacht besteden aan Israëlische kunst en cultuur. Wij vinden het belangrijk om aandacht te besteden aan ‘Het andere gezicht van Israël’, het tonen van de Israëlische maatschappij, kunst en cultuur die door de politiek-sociale situatie niet genoeg of juist aan het licht wordt gebracht bij het grote publiek in Amsterdam en Nederland. In seizoen 2013 willen wij bij Nefesh TV daarom in 4 uitzendingen van 30 minuten in magazine-vorm items maken over Israëlische kunst in Nederland.
Meer info Het andere gezicht van Israë

Flippen op zijn Joods!
Jongeren zijn tegenwoordig zeer gewend om met hun mobieltjes filmpjes te maken en op Facebook en Twitter te zetten, en het is dan ook een kleine stap hen een HD camera – een flip – te geven en hen te vragen in hun eigen omgeving opnames te maken.
In Flippen op zijn Joods! benaderen wij een aantal jongeren (14 – 18 jaar) uit maximaal 6 groepen/klassen van een aantal Joodse scholen en jongerenorganisaties. Wij vragen hen korte beeldverslagen te maken van facetten uit hun persoonlijke dagelijkse leven in relatie tot hun Joods-zijn. De jongeren worden zelf reporter en agenderen ‘trending topics’ in hun leven, binnen de Joodse gemeenschap of in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen.
Wil je meedoen…? stuur een bericht via de contact rubriek rechts boven of stuur een mail naar info@nefesh.nl

This post is also available in: Engels

Leave a Comment