In de voetstappen van Joods erfgoed

Post image for In de voetstappen van Joods erfgoed

Sinds hun uittocht uit Egypte hebben de joden door vaak onherbergzame streken gedwaald en zijn zo ’s werelds eeuwige nomaden geworden. Door de geschiedenis heen kon op bijna elke willekeurige plek een joodse gemeenschap verschijnen, verdwijnen en opnieuw verschijnen.

Spanje

Voor 1500 jaar, hebben de joden een belangrijke rol gespeeld in de bloeiende beschavingen op het Iberisch schiereiland, zowel tijdens de moslim en de christelijk tijdperk. In de middeleeuwen was de Joodse gemeente van Spanje de grootste en meest vooraanstaande Joodse gemeenschap in Europa. Maar in 1492 werden ze verdreven. Hoewel de joodse erfgoed is fysiek en spiritueel geworteld in monumenten, archeologische bevindingen, documenten, literatuur en legenden is deze joodse erfgoed een taboe geweest voor bijna 500 jaar. Spanje koos een halve eeuw lang een belangrijk deel van zijn geschiedenis te verbergen. Waarom waren de joden verdreven uit Spanje en hoe zijn ze een taboe geworden? Wat blijft er van de Joden en Jodendom in het collectieve geheugen van de Spanjaard en wat wordt gedaan om het perspectief te veranderen…? Deze visuele reis door Joodse Spanje herinnert zich het drama dat 500 jaar geleden heeft plaats gevonden.

Portugal

In 1492, meer dan 100.000 Joodse vluchtelingen verdreven uit Spanje, staken de grens over naar Portugal, in de buurt van de dorpen van Castelo de Vide en Marvão. Maar in 1496, 4 jaar na de Joden waar verdreven uit Spanje, een politieke manoeuvre genomen door koning Manuel van Portugal had een vernietigende impact op de joodse gemeenschap van Portugal. Anders dan in Spanje, waar de Joden de mogelijkheid kregen om voor bekering of uitzetting te kiezen, in Portugal was de meerderheid van de joden onder dwang gedoopt. Deze visuele reis door Joodse Portugal herinnert zich aan hun erfgoed, eerst als joden en later als nieuwe christenen. Sommige historici beweren dat voor dat ze in 1497 werden gedwongen zich te bekeren, De Jodenvan Portugal maakten een vijfde deel uit van de totale Portugese bevolking. Hoewel de huidige joodse gemeenschap van Portugal is een van de kleinste in de wereld, in veel Portugese aderen loopt joods bloed

Brazilië

Voor de meeste mensen, de verbinding tussen swingende en sensuele Brazilië en het jodendom zou hoogst onwaarschijnlijk zijn. Maar het feit is dat sinds zijn ontdekking, Joden hebben een belangrijke rol gespeeld in de Braziliaanse geschiedenis, een feit die vaak in de schaduw wordt gehouden. In 1497, werd de joodse gemeenschap van Portugal gedwongen zich te bekeren tot het Christendom en de Joden werden sinds dan Nieuwe christenen genoemd. Als de kracht en de druk van de inquisitie in Portugal groeide, de nieuw ontdekte land van Brazilië werd een favoriete toevlucht bestemming voor Joden bekeerd tot het katholicisme, ver weg van de Inquisitie.

Wat was de rol van de Nieuwe Christenen in het van kolonisatie proces van Brazilië…? Wat was de gevolgen van de anti-joodse sentimenten die werden overgeheveld van het Iberisch schiereiland naar de Nieuwe Wereld …? Hoe heeft de Nederlandse invasie en de heerschappij van de Noord-Oost Brazilië beïnvloed dit Crypto Joodse Gemeenschap en hoe heeft het geleidde tot de opleving van de joodse cultuur in Zuid-Amerika en de bouw van de oudste synagoge van de Amerika’s? Wat is er geworden van deze jonge en levendige Joodse gemeenschap na dat de Nederlanders waren uitgedreven…?. Hoe heeft dat geleid tot het fenomeen genaamd Marranism (In een samenleving waarin de overheid en de katholieke kerk verbood op het Jodendom legden, een manier gevonden moest worden om Joodse leven te leiden zonder dat de volk het merkt).

Deze visuele reis door exotische Brazilië met deelnam van onderzoekers en leden van de Maranen gemeenschap, geeft het publiek een inzicht op een stuk geschiedenis die onder de oppervlakte verborgen werd gehouden

Turkije

Tunesië

Leave a Comment

Previous post:

Next post: