Bijzondere Dienst in de Esnoga. Nefesh TV Maandag 06 Mei, 21:00, Salto A1, UPC Kanaal 32


Bijzondere Dienst in de Esnoga ter gelegenheid van de inhuldiging van
ZIJN MAJESTEIT KONING WILLEM-ALEXANDER

Het gebed voor het Koninklijk Huis is, behoudens het jaartal op het titelblad, zo ongeveer de enige indicatie in een regulier gebedenboek van de datering. In dat gebed vindt een een aanpassing plaats waneer er een nieuwe koning(in) aantreedt. na een regentes en drie vorstinnen krijgt Nederland weer een koning. Ruim honderd jaar geleden, in 1898 trad de toen 18 jaar geworden Wilhelmina aan, nadat haar moeder Emma sinds het overlijden van Koning Willem III in 1890 regentes was geweest. Daarop Volgden Juliana in 1948 en Beatrix in 1980

Leave a Comment

Previous post:

Next post: