Nefesh TV in 2014

Post image for Nefesh TV in 2014

De afgelopen jaren heeft Nefesh met veel succes en waardering de lokale uitzendingen op Nefesh TV verzorgd en landelijk uitzendingen mogelijk gemaakt. De uitzendingen van Nefesh TV zijn een bron gebleken voor het verspreiden van kennis en inzicht over de vele facetten van het Joodse leven en cultuur en de Joodse gemeenten in Nederland. Nefesh TV is een verzamelplaats waar verschillende thema’s van het Joods leven, kunst en cultuur op brede wijze belicht worden, en waarbij alle diverse stromingen, richtingen, opvattingen en overtuigingen binnen de diverse Joodse samenleving én de multiculturele samenleving aan bod kunnen komen. Het afgelopen jaar heeft Nefesh veel bijzondere producties tot stand gebracht. In het oog springen daarbij de door velen geprezen serie In de Voetstappen van het joodse Erfgoed en het onlangs uitgezonden vijfluik Israëliërs in Mokum, vijf bijzondere portretten van Israëliërs die in Amsterdam wonen en werken. In het kader van ‘Tel Aviv Non Stop’ hebben registraties gemaakt van de diverse bijzondere culturele gebeurtenissen in Israël. Mede dankzij deze producties is Nefesh TV de afgelopen jaren van een lokaal Joods initiatief langzaamaan uitgegroeid tot een professionele, creatieve organisatie dat haar vleugels ook buiten Amsterdam uitspreidt. De films die wij produceren worden inmiddels ook in het (inter)nationale filmcircuit vertoond en gedistribueerd. Ook in 2014 willen wij met toegankelijke documentaires, portretten, reportages en actualiteiten een beeld schetsen van de vele facetten van het joodse leven en cultuur in Amsterdam, Nederland, o.a. Joodse kunst, cultuur en actualiteiten in Nederland en Israël, bijzondere Joodse portretten, speciale items voor en door Joodse jongeren en Joodse gemeenschap(pen) in binnen- en buitenland. Maar vooral ook items over de multiculturele samenleving in Amsterdam, bijvoorbeeld het. MAJO voetbal toernooi tussen moslims en niet-moslims, of recent: de Joodse Gemeente Amsterdam die haar deuren opent voor jongeren van andere culturele afkomst.

This post is also available in: Engels

Leave a Comment

Previous post:

Next post: