De Druzen in Israël

Post image for De Druzen in Israël

De Druzen zijn een kleine religieuze gemeenschap, met leden in Syrië, Libanon,Jordanië en Israël. Zij gebruiken de Arabische taal en volgen een sociaal patroon dat sterk lijkt op dat van de Arabieren in de regio, maar beschouwen zich vaak niet als Arabieren. Vandaag de dag leven er ongeveer 600.000 Druzen in het Midden-Oosten. Binnen de Israëlische samenleving vormen de Druzen een bijzondere en Autonoom bevolkingsgroep met eigen onafhankelijk cultureel en religious instellingen. Weinig is bekend over hun godsdienst, cultuur en geschiedenis. Bekend is het feit dat zij in het Israëlische leger dienen en hun loyaliteit aan het land is vaak geprezen. In de weken die zij doorbrachten in de dorpen van de Druzen, probeeren de filmmakers een inzicht te krijgen in hun denkbeeld en standpunten, ook wat betreft hun Historisch en Hedendaagse verband met de joodse Volk.

This post is also available in: Engels

Leave a Comment

Previous post:

Next post: