In de voetstappen van Joods Erfgoed / Turkije

Post image for In de voetstappen van Joods Erfgoed / Turkije

Sinds hun uittocht uit Egypte hebben de joden door vaak onherbergzame streken gedwaald en zijn zo ’s werelds eeuwige nomaden geworden. Door de geschiedenis heen kon op bijna elke willekeurige plek een joodse gemeenschap verschijnen, verdwijnen en opnieuw verschijnen.

Klein-Azië, dat ook bekend staat onder de naam Anatolië, beslaat een groot aantal gebieden van modern Turkije. Volgens historische documenten en archeologische bevindingen begonnen Joden zich in dit Klein-Azië te vestigen tijdens de Romeinse periode – in de 3de eeuw na Christus. Dat gebeurde in belangrijke steden dichtbij de Egeïsche zee, zoals Priente, Ephesus en Sardis. De beroemde Joodse geschiedschrijver Josephus Flavius verhaalt dat Aristoteles “Joodse mensen ontmoette met wie hij van gedachten wisselde tijdens zijn reis door Klein-Azië”. Ook verwijst deze Flavius naar een besluit in de 1e eeuw na Christus dat de Joden van Sardis toestemming geeft om hun eigen assemblage te vestigen, wat vaak neerkwam op (het bouwen van) een synagoge.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: