van Marx en Mozes

Post image for van Marx en Mozes

van Marx en Mozes
Het verhaal van de religieuze kibboets. Hoe is het ontstaan, het samengaan van religieuze en socialistische idealen. Niet alleen was er sprake van weerstand binnen de seculiere Kibbuts beweging die juist afzette tegen de oude religieuze opvattingen. Ook de religieuze wereld kende veel
weerstand tegen de jonge zionistische en socialistische beweging, al bleven de leden zich ook houden aan de traditionele religieuze voorschriften. Toch haalde de religieuze kibboets enorme successen, misschien wel door het combineren van de samenwerking op egalitaire basis, met behoud van het individu en
het gezinsleven, hetgeen kenmerken zijn van de traditionele joodse levenswijze. Hoe staat het echter met de jongeren: geloven zij nog in de idealen van
hun ouders? Of gaan zij de algemene trend in Israel achterna, die van verregaande individualisering en commercialisering?

This post is also available in: Engels

Leave a Comment

Previous post:

Next post: