Nefesh TV 06 & 20 Oktober

Post image for Nefesh TV 06 & 20 Oktober

Sinds hun uittocht uit Egypte hebben de joden door vaak onherbergzame streken gedwaald en zijn zo ’s werelds eeuwige nomaden geworden. Door de geschiedenis heen kon op bijna elke willekeurige plek een joodse gemeenschap verschijnen, verdwijnen en opnieuw verschijnen.

Spanje

Voor 1500 jaar, hebben de joden een belangrijke rol gespeeld in de bloeiende beschavingen op het Iberisch schiereiland, zowel tijdens de moslim en de christelijk tijdperk. In de middeleeuwen was de Joodse gemeente van Spanje de grootste en meest vooraanstaande Joodse gemeenschap in Europa. Maar in 1492 werden ze verdreven. Hoewel de joodse erfgoed is fysiek en spiritueel geworteld in monumenten, archeologische bevindingen, documenten, literatuur en legenden is deze joodse erfgoed een taboe geweest voor bijna 500 jaar. Spanje koos een halve eeuw lang een belangrijk deel van zijn geschiedenis te verbergen. Waarom waren de joden verdreven uit Spanje en hoe zijn ze een taboe geworden? Wat blijft er van de Joden en Jodendom in het collectieve geheugen van de Spanjaard en wat wordt gedaan om het perspectief te veranderen…? Deze visuele reis door Joodse Spanje herinnert zich het drama dat 500 jaar geleden heeft plaats gevonden.

Portugal

In 1492, meer dan 100.000 Joodse vluchtelingen verdreven uit Spanje, staken de grens over naar Portugal, in de buurt van de dorpen van Castelo de Vide en Marvão. Maar in 1496, 4 jaar na de Joden waar verdreven uit Spanje, een politieke manoeuvre genomen door koning Manuel van Portugal had een vernietigende impact op de joodse gemeenschap van Portugal. Anders dan in Spanje, waar de Joden de mogelijkheid kregen om voor bekering of uitzetting te kiezen, in Portugal was de meerderheid van de joden onder dwang gedoopt. Deze visuele reis door Joodse Portugal herinnert zich aan hun erfgoed, eerst als joden en later als nieuwe christenen. Sommige historici beweren dat voor dat ze in 1497 werden gedwongen zich te bekeren, De Jodenvan Portugal maakten een vijfde deel uit van de totale Portugese bevolking. Hoewel de huidige joodse gemeenschap van Portugal is een van de kleinste in de wereld, in veel Portugese aderen loopt joods bloed

Leave a Comment

Previous post:

Next post: