Nefesh TV 29 December 2014

Mijlpalen van het Joodse leven –
deel 1: Brith Mila

Dit is de eerste aflevering van de serie Mijlpalen van het Joodse Leven. In deze serie gaan we kijken hoe vanzelfsprekend het nog is om binnen de tradities van het Jodendom je leven te vormen. Bar- en bat mitswa, een choepa, joods begraven, allemaal onderwerpen die de revue zullen passeren. de aflevering van vandaag draait om de brith mila, de besnijdenis bij jongetjes op de achtste dag na hun geboorte. Een oud Bijbels gebod, altijd centraal geweest in het Jodendom, maar ook altijd al omstreden geweest vanuit het gezichtspunt van de niet-joodse wereld. Wat zijn de denkbeelden er tegenwoordig over, wat vindt de medische wereld, wat speelt zich af in de politiek, nu er stemmen vanuit de overheid klinken die dit millennia oude gebruik willen verbieden.

Han Schenk/terug naar de oorsprong
Diep in de polder, naast de jachthaven van Zeewolde, woont de 80-jarige Han Schenk. In dit portret wordt niet alleen zijn leven geschetst waarin hij alle groten der aarde in de afgelopen 40 jaar gefotografeerd heeft, maar krijgen we ook een beeld te zien van een man die met passie op zoek is naar zijn Joodse roots.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: