NEFESH TV 6 + 20 APRIL 2015

Post image for NEFESH TV 6 + 20 APRIL 2015

Good Deeds Day
De jaarlijkse Dag van Goede Daden, geïnitieerd door miljonair Sheri Arison waarop mensen vrijwilligerswerk doen voor hun gemeenschap. In joods Nederland werd het georganiseerd door stichting Mokum Ivri. De vrijwilligers gingen aan de slag om de hebreeuwstalige Bibliotheek van Rosj Pina te ordenen. Ook werd er gekookt voor ouderen in Beth Shalom en voedsel verzameld bij joodse winkels voor diegenen die het nodig hebben

Vredestocht
een initiatief van Moslims, Christenen en Joden, die na de gebeurtenissen In Kopenhagen besloten om op17 februari jl. gezamenlijk langs bekende joodse locaties te lopen zoals de Portugese Synagoge en het Joods Historisch Museum. Ook gingen de honderden deelnemers aan de tocht langs locaties die belangrijk zijn voor Moslims, zoals de Al kabir moskee, waar bloemen werden gelegd. In de moskee was een receptie voor alle gasten met de duidelijke boodschap: vrede tussen alle bevolkings-groepen van Amsterdam.

Oxymoron
Een portret van de Israëlische Multi-media artieste Milana Yalir. Zij vertelt over de achtergrond van haar expositie in The Lighthouse Gallery in Jaffo.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: