Nefesh TV 13 & 27 December 2016

Tussen Revolutie en Traditie
Na de dood van Fidel Castro zendt Nefesh opnieuw de documentaire uit over de strijd om het behoud van de Joodse identiteit van de Joodse Gemeenschap op Cuba. Na de Cubaanse revolutie van 1959 en de turbulente tijden daarna werd de gemeente gedecimeerd door vertrek van het overgrote deel van de gemeente naar het buitenland. Voor de ca. 1500 Joden die achterbleven, was het leven in een Communistisch land moeilijk geworden. Deze kleine Joodse gemeenschap moest zien te overleven zonder rabbijnen of andere religieuze leiders of instellingen die een gemeenschap in stand helpen houden. Toch was er in de tijd van de opnamen (1999) al toenadering tussen regering en gemeente: El Comandante Fidel Castro bezocht in eigen persoon de synagoge in Havana voor het Chanoekafeest.


Foto: Michael Ballak

De Wereld van joodse Muziek
Aan de hand van muziekstukken, beelden en teksten (gesproken door Donald de Marcas) brengt het Joods Vocaal Ensemble SJIERA, o.l.v. Ilia Belianko, stukken die de ontwikkeling van synagogale muziek laten horen. We horen niet alleen muziek van Joodse componisten als Salamone Rossie en Louis Lewandowski, maar ook van Franz Schubert, die voor de Joodse Gemeente van Wenen de muziek voor psalm 92 schreef.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: