Nefesh TV 07 & 14 Maart

Verkiezingsdebat: de Joodse toekomst
in Nederland
Op 13 februari jl. vond bij de LJG in Amsterdam een zeer
levendig verkiezingsdebat plaats onder leiding van oud-
directeur van het CIDI Ronny Naftaniel. Van een flink
aantal politieke partijen zaten vertegenwoordigers aan
de tafel: VVD, PvdA, PVV, D66, CDA en Christen Unie.
Onderwerpen waar de Joodse gemeenschap nauw bij
betrokken is werden besproken: hoe staat het met de
veiligheid van de Joodse gemeenschap, hoe groot is
het gevaar van radicaliserende Moslims en wat zijn
de standpunten over de kosjere slacht.
De grote belangstelling van het publiek voor het
debat laat zien hoezeer deze politieke kwesties leven
bij de Joodse gemeenschap, zeker in de aanloop naar
de landelijke verkiezingen op 15 maart 2017.

Joods Nederland in Dubio
Aansluitend op het debat is de herhaling van de eind 2015
uitgezonden documentaire.

Nadat Frankrijk en België opgeschrikt waren door
verschillende bloedige aanslagen, waarbij ook Joodse
locaties het doelwit waren, ontkomt ook Nederland de
laatste jaren niet aan de invloed van de extremistische
molsim-groepering IS. gewelddadige demonstraties, Syrië-
reizigers en anti-joodse incidenten kwamen veelvuldig in
het nieuws. Maar ook de gezamenlijke initiatieven van de
joodse en de moslimgemeenschappen tegen dat geweld.
Nefesh ging kijken naar de reacties in joods Nederland:
vertrekken naar Israël of op zoek gaan naar dialoog

Leave a Comment

Previous post:

Next post: