Nefesh TV 24 October & 07 November 2017

Mijlpalen van het Joodse leven – Brith Mila.
Dit is de eerste aflevering van de serie Mijlpalen van het Joodse Leven. In deze serie gaan we kijken hoe vanzelfsprekend het nog is om binnen de tradities van het Jodendom je leven te vormen. Bar- en bat mitswa, een choepa, joods begraven, allemaal onderwerpen die de revue zullen passeren. de aflevering van vandaag draait om de brith mila, de besnijdenis bij jongetjes op de achtste dag na hun geboorte. Een oud Bijbels gebod, altijd centraal geweest in het Jodendom, maar ook altijd al omstreden geweest vanuit het gezichtspunt van de niet-joodse wereld. Wat zijn de denkbeelden er tegenwoordig over, wat vindt de medische wereld, wat speelt zich af in de politiek, nu er stemmen vanuit de overheid klinken die dit millennia oude gebruik willen verbieden.

Han Schenk/terug naar de oorsprong
Diep in de polder, naast de jachthaven van Zeewolde, woont de 80-jarige Han Schenk. In dit portret wordt niet alleen zijn leven geschetst waarin hij alle groten der aarde in de afgelopen 40 jaar gefotografeerd heeft, maar krijgen we ook een beeld te zien van een man die met passie op zoek is naar zijn Joodse roots.

Erwin Brugmans
De familie Brugmans vertrok na de oorlog naar Australië. Tijdens de godsdienstlessen op school kwam Erwin achter zijn Joodse identiteit. Inmiddels is hij al weer vele jaren terug in Nederland, zet zich in voor de Joodse homobeweging, voor Sjoel West en voor verbetering van de betrekkingen tussen Marokkanen en Joden in Amsterdam.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: