Nefesh TV 05 December 2017

Terugblikken op Chanoeka 2016
Salaam-Shalom organiseert activiteiten voor joden en moslims om de onderlinge banden aan te halen. Tijdens Chanoeka werd per boot een tocht gemaakt langs het Amsterdam Light Festival. Onderweg werd de chanoekia aangestoken en gesproken over de relevantie van het onderwerp dat centraal staat bij het lichtjesfeest: het bewaren van je eigen identiteit. Het werd een gezellige en soms zelfs uitbundige avond, maar leverde ook diepgravende gesprekken op, o.m. met een Syrische vluchteling aan boord.

Tijdens het Chanoekaconcert in het Concertgebouw zong de jonge chazzan Israel Nachman Tordjman de sterren van de hemel, en begaf zich naast het meer of minder bekende chazzanoet repertoire ook op het pad van de Italiaanse opera.

Brazilië
Joden hebben een belangrijke rol gespeeld in de Braziliaanse geschiedenis. In 1497 werd de Joodse gemeenschap van Portugal gedwongen zich te bekeren tot het christendom en werden sindsdien Nieuwe christenen genoemd. Toen de druk van de inquisitie in Portugal toenam, werd het nieuw ontdekte Brazilië een favoriete toevluchtsbestemming voor de tot het katholicisme bekeerde Joden – die vaak in het geheim hun Jodendom bleven aanhangen. Wat was de rol van deze Nieuwe Christenen in het kolonisatie proces van Brazilië? Wat waren de gevolgen van de anti-joodse sentimenten die werden overgeheveld van het Iberisch schiereiland naar de Nieuwe Wereld? Hoe heeft de Nederlandse heerschappij over Noord-Oost Brazilië deze Crypto Joodse Gemeenschap beïnvloed en hoe heeft het geleid tot de opleving van de joodse cultuur in Zuid-Amerika en de bouw van de oudste synagoge van het Amerikaanse continent? Wat is er geworden van deze Joodse gemeenschap nadat de Nederlanders waren verdreven? Hoe ontstonden de Marranen – die in het openbaar katholieken waren, maar in het geheim Joden bleven? Allemaal vragen die in deze visuele reis door het exotische Brazilië aan historici en leden van de Marraanse gemeenschap voorgelegd worden. Een document over een onbekend stuk geschiedenis van brazilië.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: