Nefesh TV 16 & 31 Januari 2018

Keep Olim in Israel Movement

Keep Olim, is a post Aliyah (immigration) non profit organisation that provides vital programs, services and advocacy to All Olim ((New Immigrants) for All Olim.
The purpose of KeepOlim is to empower, inspire, and support Olim through a series of programs and help them integrate, find jobs, and keep Olim in Israel

Tel Aviv Nightlight, street installation

In The footsteps of Jewish Heritage
Portugal

In 1492, meer dan 100.000 Joodse vluchtelingen verdreven uit Spanje, staken de grens over naar Portugal, in de buurt van de dorpen van Castelo de Vide en Marvão. Maar in 1496, 4 jaar na de Joden waar verdreven uit Spanje, een politieke manoeuvre genomen door koning Manuel van Portugal had een vernietigende impact op de joodse gemeenschap van Portugal. Anders dan in Spanje, waar de Joden de mogelijkheid kregen om voor bekering of uitzetting te kiezen, in Portugal was de meerderheid van de joden onder dwang gedoopt. Deze visuele reis door Joodse Portugal herinnert zich aan hun erfgoed, eerst als joden en later als nieuwe christenen. Sommige historici beweren dat voor dat ze in 1497 werden gedwongen zich te bekeren, De Jodenvan Portugal maakten een vijfde deel uit van de totale Portugese bevolking. Hoewel de huidige joodse gemeenschap van Portugal is een van de kleinste in de wereld, in veel Portugese aderen loopt joods bloed

Leave a Comment

Previous post:

Next post: