Nefesh TV 13 & 27 Februari 2018

Uitgelicht: Deborah Maarsen- Laufer.
In Juli 2017 kwam weer een groep zieke kinderen uit Israel naar Nederland (voor de achtste keer) georganiseerd door Deborah Maarsen. Ze is al jaren aktief voor de stichting Zichron Menachem die kinderen met kanker steunt. In dit portret vertelt ze wat haar beweegt.

Herdenking 75 jaar Februari Staking
75 jaar geleden, op 26 februari 1941, kwamen de Amsterdamse dokwerkers in opstand tegen de eerste grootschalige jodenrazzia’s.
In Amsterdam, maar ook in andere steden in Nederland, ging de bevolking in staking als protest tegen het door de Duitsers gebruikte brute geweld tegen Joden – een massale en voor Europa unieke uiting van de weerzin tegen de bezetter. Hoeveel zin heeft de jaarlijkse herdenking nog na al die tijd – en is er nog een band met de actualiteit?

Leave a Comment

Previous post:

Next post: