Nefesh TV 24 April & 01 Mei 2108

Jom Ha’atsmaoet (Onafhankelijkheidsdag)
De Israëlische Onafhankelijkheidsverklaring (Hebreeuws: Megilat HaAtzma’ut) is het document waarmee op 14 mei 1948 de onafhankelijkheid van de nieuwe Joodse staat Israël werd afgekondigd. Dit gebeurde aan het einde van de Britse mandaatperiode over Palestina. De dag wordt jaarlijks in Israël gevierd op Onafhankelijkheidsdag (Hebreeuws: Yom Ha’atzmaut), waarin de hoop wordt uitgesproken op vrede voor Israël en haar bewoners. De Zionistische beweging en de Joodse bevolking in Palestina streefde sinds het einde van de 19e eeuw naar een onafhankelijke natie. Dit recht werd door de Britten erkend in 1917 in de Balfourverklaring. Daarin werd ook hun steun uitgesproken voor het plan. De Peelcommissie suggereerde in 1936 om Palestina op te delen in een Joodse en een Arabische staat, maar dit voorstel werd door de Britse regering als onwerkbaar gezien. Dit kwam mede door een Arabische opstand die plaats had in de periode 1936-1939. Na de Tweede Wereldoorlog droeg Groot-Brittannië de kwestie over aan de Verenigde Naties. Deze kwamen met Resolutie 181. Daarin zouden de Joden 56 procent van het land ontvangen en Jeruzalem zou een internationale status onder toezicht van de Verenigde Naties krijgen. De Joodse bevolking accepteerde het voorstel, maar de Arabische bevolking wees het af. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties stemde op 29 november 1947 in met de resolutie.

Beach Talk
Aan het strand van Tel Aviv praten we met toeristen én Israëli’s van Arabische en Joods afkomst, na een terroristische aanslag, over het leven in de stad. Yazer (moslim) en Bella (joods) praten over de gemengde samenleving in Jaffa.

Amy Winehouse / a family portrait
Rapportage van een expositie In het Joods Historisch museum over de op 23 juli 2011 op 27-jarige leeftijd overleden befaamde Brits-Joodse zangeres Amy Winehouse.
Een expositie vanuit het standpunt van haar familie.

De grote terugkeer
Rapportage van een expositie in het Nijkerkse centrum van Christenen voor Israël over opvallende aspecten van de de immigratiegolven naar Israël.

Koningsdag in Tel Aviv, Israel
Midden in Tel Aviv klinkt het Wilhelmus, ziet het oranje , en vloeit het Nederlands bier rijkelijk: ook Nederlanders in Israël gaan uit hun dak op Koningsdag.
Going Dutch organiseert activiteiten het hele jaar door en functioneert als netwerk van Nederlanders om elkaar te helpen in Israel.(Facebook:Going Dutch)

Leave a Comment

Previous post:

Next post: