Nefesh TV 07 & 21 Augustus 2018

Inwijding Sefer Thora, Chabad Synagoge Amstelveen
Een Joodse gemeenschap is niets zonder een Sefer Thora (Thorarol). De inwijding van een sefer Torah (Torahrol) is een feestelijke gebeurtenis. Naast de mooie tradities en rituelen die plaatsvinden tijdens een inwijding is Hachnassat Sefer Torah een uitbundige gebeurtenis die de gehele gemeenschap beleeft.Op het perkamenten Sefer staan de vijf boeken van Mozes (Genesis t/m Deuteronomium) met de hand (ganzenveer) in het Hebreeuws geschreven. Bij iedere Sjabbatochtenddienst (zaterdag) wordt er een stukje uit het Sefer gelezen, zodat de hele tekst in een jaar aan de beurt is geweest. Daarnaast wordt er tijdens bepaalde feestdagen uit het Sefer gelezen. De Thorarollen worden bewaard in de Aron Hakodesj (Heilige Arke).

Herdenking Bloeme Evers-Emden Z”L

Op 18 juli 2016 overleed, kort nadat ze aliyah had gemaakt naar Israël, Bloeme Evers-Emden, één van de markantste persoonlijkheden in Joods Nederland. Een maand later vond er in het Joods Cultureel Centrum van Amsterdam een herdenkingsbijeenkomst plaats, waar familieleden en vrienden het in grote aantallen aanwezige publiek vertelden over het bewogen leven van Bloeme, haar nalatenschap en de persoonlijke impact die ze op het leven van velen heeft gehad. Sjoel West, de Joodse vrouwen- vereniging Deborah en het verkregen van vrouwen- rechten in orthodox-Joods Amsterdam zijn maar een aantal van de zaken waar Bloeme zich voor heeft ingezet. Moge haar nagedachtenis tot zegen zijn. Haar zoon, Dayan Rabbijn Raf Evers kijkt terug op zijn opgroeien in het kinderrijke gezin Evers en hoe de kinderen de weg naar het religieuze Jodendom vonden. Deze zomer vertrok hij naar Düsseldorf om daar leiding te gaan geven aan de Joodse Gemeente, na decennia in functie te zijn geweest als rabbijn en dayan (rabbinaal rechter) in Amsterdam.

History’s Ultimate Nomads”/Spain
Sinds hun uittocht uit Egypte hebben de joden door vaak onherbergzame streken gedwaald en zijn zo ’s werelds eeuwige nomaden geworden. Door de geschiedenis heen kon op bijna elke willekeurige plek een joodse gemeenschap verschijnen, verdwijnen en opnieuw verschijnen. Voor 1500 jaar, hebben de joden een belangrijke rol gespeeld in de bloeiende beschavingen op het Iberisch schiereiland, zowel tijdens de moslim en de christelijk tijdperk. In de middeleeuwen was de Joodse gemeente van Spanje de grootste en meest vooraanstaande Joodse gemeenschap in Europa. Maar in 1492 werden ze verdreven. Hoewel de joodse erfgoed is fysiek en spiritueel geworteld in monumenten, archeologische bevindingen, documenten, literatuur en legenden is deze joodse erfgoed een taboe geweest voor bijna 500 jaar. Spanje koos een halve eeuw lang een belangrijk deel van zijn geschiedenis te verbergen. Waarom waren de joden verdreven uit Spanje en hoe zijn ze een taboe geworden? Wat blijft er van de Joden en Jodendom in het collectieve geheugen van de Spanjaard en wat wordt gedaan om het perspectief te veranderen…? Deze visuele reis door Joodse Spanje herinnert zich het drama dat 500 jaar geleden heeft plaats gevonden.

Student Films / JumpCut school for editors and animators
Tel Aviv,Israel

Leave a Comment

Previous post:

Next post: