Nefesh TV 15 & 29 Januari 2019

Amsterdam Light Festival
De zevende editie van Amsterdam Light Festival

Terugblikken op Chanoeka Kerst met Salaam-Shalom
Salaam-Shalom organiseert activiteiten voor joden en moslims om de onderlinge banden aan te halen. Tijdens Chanoeka werd per boot een tocht gemaakt langs het Amsterdam Light Festival. Onderweg werd de chanoekia aangestoken en gesproken over de relevantie van het onderwerp dat centraal staat bij het lichtjesfeest: het bewaren van je eigen identiteit. Het werd een gezellige en soms zelfs uitbundige avond, maar leverde ook diepgravende gesprekken op, o.m. met een Syrische vluchteling aan boord.

Jewish Heritage Faro and Brasil

Faro, Portugal
De Joodse begraafplaats in Faro laat als enige plek in Portugal zien dat er ook na de gedwongen bekeringen van 1497 sprake was van een Joodse gemeenschap. Nadat de meeste joden Portugal eind 15e eeuw ontvlucht waren, nodigde de Markies van Pombal de nakomelingen van deze vluchtelingen uit om de economie weer op te bouwen na de verwoestende aardbeving in 1755. Deze zakenlui uit Gibraltar en Noord-Afrika vestigden zich in Faro, dat al snel een bloeiende Joodse gemeenschap had van zo’n 60 families. Hun wijk, waar twee synagoges waren, werd ‘Klein Jeruzalem’ genoemd. De gemeenschap verdween in de loop van tijd, met name door migratie naar de grote steden. De historische begraafplaats werd gerestaureerd en in 1993, en samen met een klein museum, weer oppen gesteld voor het publiek.

Brazilië
Joden hebben een belangrijke rol gespeeld in de Braziliaanse geschiedenis. In 1497 werd de Joodse gemeenschap van Portugal gedwongen zich te bekeren tot het christendom en werden sindsdien Nieuwe christenen genoemd. Toen de druk van de inquisitie in Portugal toenam, werd het nieuw ontdekte Brazilië een favoriete toevluchtsbestemming voor de tot het katholicisme bekeerde Joden – die vaak in het geheim hun Jodendom bleven aanhangen. Wat was de rol van deze Nieuwe Christenen in het kolonisatie proces van Brazilië? Wat waren de gevolgen van de anti-joodse sentimenten die werden overgeheveld van het Iberisch schiereiland naar de Nieuwe Wereld? Hoe heeft de Nederlandse heerschappij over Noord-Oost Brazilië deze Crypto Joodse Gemeenschap beïnvloed en hoe heeft het geleid tot de opleving van de joodse cultuur in Zuid-Amerika en de bouw van de oudste synagoge van het Amerikaanse continent? Wat is er geworden van deze Joodse gemeenschap nadat de Nederlanders waren verdreven? Hoe ontstonden de Marranen – die in het openbaar katholieken waren, maar in het geheim Joden bleven? Allemaal vragen die in deze visuele reis door het exotische Brazilië aan historici en leden van de Marraanse gemeenschap voorgelegd worden. Een document over een onbekend stuk geschiedenis van brazilië.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: