Nefesh TV 29 October & 05 November 2019

Mijlpalen van het Joodse leven – Brith Mila.
Dit is de eerste aflevering van de serie Mijlpalen van het Joodse Leven. In deze serie gaan we kijken hoe vanzelfsprekend het nog is om binnen de tradities van het Jodendom je leven te vormen. Bar- en bat mitswa, een choepa, joods begraven, allemaal onderwerpen die de revue zullen passeren. de aflevering van vandaag draait om de brith mila, de besnijdenis bij jongetjes op de achtste dag na hun geboorte. Een oud Bijbels gebod, altijd centraal geweest in het Jodendom, maar ook altijd al omstreden geweest vanuit het gezichtspunt van de niet-joodse wereld. Wat zijn de denkbeelden er tegenwoordig over, wat vindt de medische wereld, wat speelt zich af in de politiek, nu er stemmen vanuit de overheid klinken die dit millennia oude gebruik willen verbieden.

Han Schenk/terug naar de oorsprong
Diep in de polder, naast de jachthaven van Zeewolde, woont de 80-jarige Han Schenk. In dit portret wordt niet alleen zijn leven geschetst waarin hij alle groten der aarde in de afgelopen 40 jaar gefotografeerd heeft, maar krijgen we ook een beeld te zien van een man die met passie op zoek is naar zijn Joodse roots.

History’s Ultimate Nomads, het verhaal van de Spaanse en Portugese Joden
Faro, Portugal
De Joodse begraafplaats in Faro laat als enige plek in Portugal zien dat er ook na de gedwongen bekeringen van 1497 sprake was van een Joodse gemeenschap. Nadat de meeste joden Portugal eind 15e eeuw ontvlucht waren, nodigde de Markies van Pombal de nakomelingen van deze vluchtelingen uit om de economie weer op te bouwen na de verwoestende aardbeving in 1755. Deze zakenlui uit Gibraltar en Noord-Afrika vestigden zich in Faro, dat al snel een bloeiende Joodse gemeenschap had van zo’n 60 families. Hun wijk, waar twee synagoges waren, werd ‘Klein Jeruzalem’ genoemd. De gemeenschap verdween in de loop van tijd, met name door migratie naar de grote steden. De historische begraafplaats werd gerestaureerd en in 1993, en samen met een klein museum, weer oppen gesteld voor het publiek.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: