Nefesh TV 05 & 19 Januari 2020

Chanoekavieringen in Amsterdam

Van groot (de Dam) naar klein (Sjoel West): impressies van de verschillende vieringen van het Chanoekafeest, het feest van de lichtjes en van het vieren van in vrijheid je Joods zijn te kunnen beleven.

Tourist Guide to Warsaw
een theater productie van Stichting Rainbow

In deze melodramatische komedie is Warschau de plek waar het heden en verleden elkaar tegenkomen in ontmoetingen van de 1een 2egeneratie overlevenden van de Holocaust. De 1egeneratie probeert hun trauma’s van de oorlog te verwerken, terwijl de 2egeneratie de geheimen van hun ouders leert kennen. Acteurs uit de theaterproductie vertellen in dit item over deze bijzondere voorstelling, die in verschillende theaters in Nederland wordt opgevoerd in het Hebreeuws met Engelse boventitels. Zie www.stichting-rainbow.nlvoor meer informatie.

Reconnecting

In 1497 werd de Joodse gemeenschap van Portugal gedwongen zich te bekeren tot het christendom en werden sindsdien Nieuwe Christenen genoemd. Toen de druk van de inquisitie in Portugal toenam, werd het nieuw ontdekte Brazilië een favoriete toevlucht bestemming voor de tot het katholicisme bekeerde Joden – die vaak in het geheim hun Jodendom bleven aanhangen. Wat is er nu terug te vinden van deze Nieuwe Christenen die in het openbaar katholieken waren, maar in het geheim Joden bleven? Een document over een onbekend deel van de Braziliaanse geschiedenis.

 

Leave a Comment

Previous post:

Next post: