Nefesh TV 14 & 21 Februari 2021


Gedenkroute Gooise Meren

Ter gelegenheid van 75 jaar einde Tweede Wereldoorlog is een gedenkroute langs twintig locaties in Gooise Meren (Naarden, Bussum, Muiden en Muiderberg) ontwikkeld. Op elke locatie is een bordje aangebracht met daarop wat informatie over wat er op die plek heeft plaats gevonden of wie er heeft gewoond. Via een QR-code op de bordjes zijn korte films te zien.

De twintig locaties zijn een afspiegeling van wat er zich tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld in Naarden, Bussum, Muiden en Muiderberg op het gebied van oorlogshandelingen, bezetting, vervolging, verzet, verraad en bevrijding.

Kijk op www.gedenkroutegm.nl voor meer informatie en om de fietskaarten te downloaden.

Joodse Oosterparkbuurt : Blasiusstraat 
‘Het is verbijsterend dat in een straat bijna 1400 moorden gepleegd zijn en dat daar vandaag de dag nauwelijks meer enige herinnering aan is.’
(Rogier Schravendeel, schrijver van ‘Herdenkingsboek Joodse Oosterparkbuurt deel 1 :Blasiusstraat)
In deze aflevering het verhaal van de Blasiusstraat die na de deportaties kwam grotendeels leeg te staan, direct na de oorlog stond op instorten en werd opnieuw bewolkt maar niets herinnerde meer aan het Joodse Leven.

Het vergeten verzet
Rabbijn Lody van de Kamp haalde de tentoonstelling ‘Het Andere Verhaal’ naar Nederland. De tentoonstelling gaat over moslims die Joden gered hebben tijdens de Tweede Wereldoorlog. De rabbijn hoopt zo dit stukje van de geschiedenis uit de vergetelheid te halen en een brug te slaan tussen twee religies. In Indonesisch Verzet het bijzondere verhaal van Slamet Faiman en de joodse onderduikers die hij wist te redden.

{ 2 comments… read them below or add one }

Murjani Kusumobroto maart 14, 2021 om 09:21

Geachte mevrouw, mijnheer,

Wat een prachtig initiatief is deze tentoonstelling en ik zag dat daarin de naam van mijn oom Slamet Faiman.
Met heel veel vreugde deel ik u mee dat ik vorige week het bericht heb ontvangen dat aan mijn vader, Rachmad Koesoemobroto, van Yad Vashem de onderscheiding ‘Rechtvaardige onder de Volkeren heeft gekregen. Ook hij was een moslim maar dat heeft hem niet van weerhouden om een principiële antifascist te zijn en een verzetsstrijder. Hij heeft Joodse kinderen opgehaald en in veiligheid gebracht tijdens WOII.
Hartelijke groet, Murjani Kusumobroto.

Beantwoorden

Jarti Notohadinegoro maart 14, 2021 om 15:28

Ok ik ben een van die gelukkigen die door de heldendaden van Moslim Indonesische studenten; leden van de studentenvereniging Perhimpunan Indonesia en met name door Selamat Faiman , gered ben met mijn moeder en jongere broer van een zekere dood door de Duitse bezetters. Ik ben geboren in een huis van verzet ( Van Eeghenlaan 4) als dochter van een Joodse moeder en Javaanse vader en ik ben als baby alleen ondergedoken geweest gedurende de hele oorlogstijd vanaf mijn geboorte in 1943 – t/m 1946 in Amsterdam Noord, het Blauwe Zand bij de familie Aaldrik Haak, een arbeidersgezin met drie kinderen woonachtig Hoeksewaardplein 29 huis. Die ik pas twee jaar geleden heb teruggevonden. En ik nu ook vind ik het belangrijk dat het zichtbaar wordt dat er ook vele Moslims heldhaftig bijgedragen hebben in het verzet tegen de Duitsers en zowel Joodse volwassenen en kinderen gered hebben. Waaronder ook de verzetsdaden van de vader van Murjani Koesomobroto die onlangs terecht een Yad Vashem onderscheiding heeft gekregen!

Beantwoorden

Leave a Comment

Previous post:

Next post: