Nefesh TV 28 Februari & 07 Maart 2021

Een jaar geleden vierden we het Poerimfeest nog zoals we het altijd deden: we kwamen bij elkaar, er waren feesten, in de straten van Tel Aviv werd gedanst. Dit coronajaar moesten er nieuwe oplossingen gevonden worden: men maakte er een drive-in feestje van, las met een kleine groep buiten in het winterzonnetje of kwam bij elkaar via het computerscherm. Impressies van het bijzondere Poeriem van 2021…

Poeriem Drive-In bij Amos

Poeriem dienst in Bussum

Vrouwen Megillat Esther Lezen Poeriem 2021

Oxymoron bij Milana Yalir

Poeriem feest pre Pandemie

Leave a Comment

Previous post:

Next post: