Nefesh TV 11 & 18 April 2021

Terugblik op Pesach 2021
Zaterdag avond 27 Maart 2021 was het weer zover: overal in de wereld vierden joden het Pesachfeest, het feest van de uittocht. Het Pesachfeest neemt een belangrijke plek in in de joodse kalender. De uittocht uit Egypte van de tot slaven gemaakte joden wordt gevierd, er zijn strenge voedselvoorschriften en de beroemde Pesach-schoonmaak die aan het feest vooraf gaat. Vervolgens wordt er een week lang in plaats van brood alleen matzes gegeten.Ook in tijden van corona probeert de Joodse gemeenschap zo goed als het kan het feest te vieren. Pakketjes en Pesach-maaltijden worden opgestuurd, en diensten worden deels on-line gedaan, zelfs internationaal. Joodse vrouwen uit letterlijk de hele wereld doen hieraan mee, een voor velen ontroerend evenement.

‘Doe het zelf’ Pesach

Global Women’s Hallel 2021

Pesachgekte (The Pesach Hysteria)

Jom Ha’atsmaoet (Onafhankelikheidsdag)
De Israëlische Onafhankelijkheidsverklaring (Hebreeuws: Megilat HaAtzma’ut) is het document waarmee op 14 mei 1948 de onafhankelijkheid van de nieuwe Joodse staat Israël werd afgekondigd. Dit gebeurde aan het einde van de Britse mandaatperiode over Palestina. De Zionistische beweging en de Joodse bevolking in Palestina streefde sinds het einde van de 19e eeuw naar een onafhankelijke natie. Dit recht werd door de Britten erkend in 1917 in de Balfourverklaring. Daarin werd ook hun steun uitgesproken voor het plan. De Peelcommissie suggereerde in 1936 om Palestina op te delen in een Joodse en een Arabische staat, maar dit voorstel werd door de Britse regering als onwerkbaar gezien. Dit kwam mede door een Arabische opstand die plaats had in de periode 1936-1939. Na de Tweede Wereldoorlog droeg Groot-Brittannië de kwestie over aan de Verenigde Naties. Deze kwamen met Resolutie 181. Daarin zouden de Joden 56 procent van het land ontvangen en Jeruzalem zou een internationale status onder toezicht van de Verenigde Naties krijgen. De Joodse bevolking accepteerde het voorstel, maar de Arabische bevolking wees het af. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties stemde op 29 november 1947 in met de resolutie.

Koningsdag Tel Aviv, Israel
How Dutch are you…? Midden in Tel Aviv klinkt het Wilhelmus, ziet het oranje , en vloeit het Nederlands bier rijkelijk: ook Nederlanders in Israël gaan uit hun dak op Koningsdag. ‘Going Dutch’ is een Netwerk van jonge Nederlanders in Israel. Going Dutch organiseert activiteiten het hele jaar door en functioneren als netwerk van Nederlanders om elkaar te helpen hier in Israel.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: