Nefesh TV 10 & 17 October 2021

Post image for Nefesh TV 10 & 17 October 2021

Ik lees de krant met een schaar
een portret van Dr. Henriëtte Boas 1911-2001

Het is inmiddels 20 jaar geleden dat Henriëtte Boas overleed – en 110 jaar na haar geboorte. Een mooie aanleiding om de documentaire ‘Ik lees de krant met een schaar’ over deze markante vrouw nog eens te vertonen.
Dr. Henriette Boas was een vrouw die het meest bekend werd als ingezonden-brievenschrijfster van Nederland. Ze schreef gemiddeld 4 brieven per week, waarvan het grootste deel geplaatst werd. Haar brieven – onder meer in Het Parool, De Volkskrant en NRC Handelsblad – waren consequent, uiterst precies, gevreesd, gewaardeerd en uiteindelijk legendarisch. De opbouw van haar brieven was sober, gespeend van emoties en zeer ad rem. Een korte samenvatting van het onderwerp in kwestie werd gevolgd door een zin als “mijns inziens is het tegendeel het geval”, of “niets is echter minder juist”. Vervolgens werd de betreffende journalist, politicus of schrijver definitief tot zwijgen gebracht met de enige juiste weergave van de feiten. Behalve ingezonden stukkenschrijfster was ze in Joods Nederland bekend als historica met een indrukwekkende publicatielijst. Daarnaast is ze voor vele generaties leerlingen een toegewijde lerares klassieke talen geweest. Collega-verslaggever van het NRC, Salomon Bouwman noemde haar “een kwelgeest, maar van kaliber”. Sommige journalisten spreken over een pathologische verbeteraarster, die onophoudelijk redacties terroriseert. Anderen zien Boas als het geweten van de journalistiek

Leave a Comment

Previous post:

Next post: