Nefesh TV 06 & 13 December 2021

Virtuele Chanoekaviering, Utrecht 2021
Reportage van de voorbereidingen en viering van Chanoeka 2021 in Utrecht.

Chanoekavieringen in Amsterdam
Van groot (de Dam) naar klein (Sjoel West): impressies van de verschillende vieringen van het Chanoekafeest, het feest van de lichtjes en van het vieren van in vrijheid je Joods zijn te kunnen beleven.

Chanoeka Kerst viering met Salaam-Shalom
Salaam-Shalom organiseert activiteiten voor joden en moslims om de onderlinge banden aan te halen. Tijdens Chanoeka werd per boot een tocht gemaakt langs het Amsterdam Light Festival. Onderweg werd de chanoekia aangestoken en gesproken over de relevantie van het onderwerp dat centraal staat bij het lichtjesfeest: het bewaren van je eigen identiteit. Het werd een gezellige en soms zelfs uitbundige avond, maar leverde ook diepgravende gesprekken op.

Chanoekaconcert in het Concertgebouw
Tijdens het Chanoekaconcert in het Concertgebouw zong de jonge chazzan Israel Nachman Tordjman de sterren van de hemel, en begaf zich naast het meer of minder bekende chazzanoet repertoire ook op het pad van de Italiaanse opera.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: