Nefesh TV 13 & 20 Maart 2022

Joods Humanitaire Fonds
Een gesprek met Ruben Koekoek over de humanitaire crisis in Oekraïne. Als voorzitter van het Joods Humanitair Fonds coördineert hij de hulpverlening vanuit Nederland voor de Joodse gemeenschap in Oekraïne, waarbij zowel hulp wordt geboden aan joden als niet-joden.

Verkiezingsdebat 2022
een uitgebreide registratie van het politieke debat voor de gemeenteraadsverkiezingen, die op 16 maart zullen plaats vinden. Het debat vond plaats in de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam op 28 februari jl. onder leiding van Kemal Rijken. De avond was een samenwerkingsproject van de LJG, de NIHS en de PIG.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: