Sheila P Gogol Z”L

Met groot verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze zeer gewaardeerde collega en vriendin Sheila P Gogol Z’L. Namens bestuur en medewerkers wensen we haar familie veel sterkte met dit verlies. Moge haar ziel gebonden worden in de bundel van het eeuwige leven.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: