Nefesh TV November 2023

De Lijsten van Tante Fifi – afl. 1: Tante Fifi

Onlangs werden lijsten met vele namen van joodse onderduikers teruggevonden, eigendom van verzetsvrouw Lenie van Weering uit Naarden. Haar schuilnaam tijdens de oorlog was Tante Fifi. Op die lijsten ruim honderd mensen, die zij persoonlijk de oorlog door wist te slepen. Ook na de oorlog hielp deze uitzonderlijke vrouw om joodse inwoners uit Naarden en Bussum weer hun leven op te pakken. Dit is de 1e aflevering van een vijfdelige serie.

Prayers for Peace

In het licht van de verschrikkingen in Israël en Gaza maakte zangeres Nani Noam Vazana een bijzondere compositie, waarin zij gebeden uit de drie monotheïstische godsdiensten combineerde. De traditionele islamitische oproep tot gebed wordt gevolgd door het joodse gebed Shalom Aleichem, waarna het christelijke lied Amazing Grace volgt. Uiteindelijk smelten deze drie melodieën samen tot één geheel. Het project is een samenwerking met het Graceland Festival.

Salaam-Shalom

Salaam-Shalom organiseert activiteiten voor joden en moslims om de onderlinge banden aan te halen. Tijdens Chanoeka werd per boot een tocht gemaakt langs het Amsterdam Light Festival. Onderweg werd de chanoekia aangestoken en gesproken over de relevantie van het onderwerp dat centraal staat bij het lichtjesfeest: het bewaren van je eigen identiteit. Het werd een gezellige en soms zelfs uitbundige avond, maar leverde ook diepgravende gesprekken op.

Leave a Comment

Previous post: