Onze sponsors

Fondsen en subsidiënten
In de afgelopen jaren in Stichting Nefesh ondersteund door:
– Stichting Collectieve MAROR-gelden www.maror.nl
– Salto Omroep Amsterdam www.salto.nl
– Stichting Levi Lassen www.levilassen.nl
– Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds www.prinsbernhardcultuurfonds.nl– Stichting Maatschappij tot Nut der Israëlieten in Nederland

Onze dank
Nefesh graag al onze partners, fondsen en subsidiegevers bedanken voor het mogelijk maken van Nefesh TV en al onze producties. Daarnaast willen wij onze dankbaarheid tonen aan alle sponsors, donateurs, vrijwilligers en professionals voor hun – vaak jarenlange trouwe – betrokkenheid bij al onze projecten en de organisatie.

Leave a Comment