Stichting Nefesh

Oprichting en doelstelling
Stichting Nefesh is opgericht op 25 november 1997. De stichting is ingeschreven in het Stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder het dossiernummer 41217626. Stichting Nefesh stelt zicht ten doel: het belichten van de diversiteit, zowel op individueel als op groepsniveau, vooral binnen de Joodse cultuur in het algemeen, maar ook daar buiten, gezien in het kader van een multiculturele samenleving in het algemeen. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. Het ontwikkelen van audiovisueel en multimedia materiaal waarin verschillende aspecten van de Joodse cultuur in het bijzonder en de multiculturele samenleving in het algemeen als onderwerp zullen dienen.
b. Het inventariseren van organisaties en activiteiten op Joods cultureel gebied, waarbij tevens aandacht zal worden besteed aan door niet-Nederlanders (bijvoorbeeld Israëliers, Amerikanen) georganiseerde activiteiten.
c. In een later stadium, het uitgeven van een nieuwsbrief met betrekking tot het sociale en culturele Joodse leven in Nederland en daarbuiten.

Mission statement
De stichting stelt zich ten doel om met behulp van audiovisuele projecten een veelzijdig beeld te laten zien van de Joodse cultuur als een levende en creatieve cultuur en de multiculturele samenleving van vandaag de dag te belichten aan de hand van de Joodse cultuur en het Joodse principe van ‘eenheid der tegenstellingen’. U kunt de Nederlandse geschiedenis niet begrijpen zonder de intellectuele, economische en culturele aandeel van het Jodendom mee te nemen. Het is belangrijk om de grote bijdrage die de Joodse cultuur heeft geleverd en nog steeds levert aan de Nederlandse maatschappij te benadrukken, en om de rijkheid en diepte van de culturele achtergrond van de Joodse cultuur in Nederland maar ook daarbuiten blijvend te belichten.

Activiteiten
Stichting Nefesh ontwikkelt audiovisuele projecten die het Joodse leven en cultuur in Nederland maar ook daarbuiten in beeld brengt. Belangrijke onderwerpen waar Nefesh aandacht aan geeft:
– het tegengaan van vooroordelen, antisemitisme en racisme,
– actualiteiten vastleggen die plaatsvinden binnen de Joodse wereld in relatie tot andere culturele en etnische groeperingen,
– het belichten van de invloed van de Joodse cultuur en geschiedenis op de Amsterdamse en Nederlandse cultuur,
– het in stand houden van de herinneringen aan de Shoah,
– het vastleggen van uitzonderlijke Joodse gemeentes over de hele wereld,
– het aan bod laten komen van de diverse Joodse instellingen, organisaties en groeperingen,
– het belichten van de Joodse religie en tradities aan een breed publiek,
– Joodse kunst en cultuur in beeld te brengen, waarbij kans wordt gegeven aan jonge Joodse kunstenaars om hun ideeën aan het publiek te tonen,
– ‘het andere gezicht van Israël’, het tonen van de Israëlische maatschappij, kunst en cultuur die door de politieke situatie niet genoeg of juist aan het licht wordt gebracht.

Joods profiel
Nefesh staat voor ziel en mens. De nadruk van de programmering van Nefesh ligt op het belichten van de menselijke diversiteit. Door het verwerven van inzicht in de verschillende aspecten van de joodse identiteit worden zowel mensen met een Joodse als andere achtergrond gestimuleerd na te denken over de overeenkomsten en verschillen wat betreft hun eigen identiteit en die van de ander. Nefesh gaat het vooral om de persoonlijke beleving van de mensen die in beeld gebracht worden. Hiermee vervult Nefesh een leemte.

Veelzijdigheid
De veelzijdigheid van de Joodse cultuur vraagt om een autonome en open benadering. Nefesh ontleent haar bestaansrecht aan brede opzet binnen zowel de Joodse seculaire cultuur en leefwereld (eetcultuur, kunstuitingen, zeden en gewoonten) als religieuze stromingen.

Multicultureel draagvlak
Nefesh probeert de sporen van het Joodse erfgoed te belichten door programma’s te maken die het multiculturele heden en het aan verhalen rijke verleden op een audiovisueel hoog niveau weten te integreren. Nefesh is ook actief betrokken bij het benadrukken van interculturele relaties tussen verschillende gemeenschappen in Amsterdam met speciale aandacht voor de Joodse- en moslimgemeenschap. De aanpak van Nefesh kan een instrument worden tot samenwerking en begrip tussen de diverse culturen in onze samenleving. Leidraad is: wat brengt ons samen?

This post is also available in: Engels

{ 1 comment… read it below or add one }

Carolien van den Berg februari 17, 2015 om 12:03

Ik ben actrice, theatermaker en beeldend kunstenaar. Momenteel schrijf ik een solo-voorstelling met als uitgangspunt het boekje van mijn vader over zijn sprong uit de trein naar Westerbork, waardoor hij de oorlog overleefde. De voorstelling gaat ook over de zoektocht naar mijn verdwenen familie en de joodse identiteit die met hen verloren is gegaan. Het wordt een muzikale voorstelling met foto en filmmateriaal op en groot scherm.
In speelfilmfragmenten speel ik mijn (in Auschwitz omgekomen) oma en laat haar op die manier herleven. Op het toneel maak ik met haar (op film) alsnog kennis en kan ik haar de vele vragen stellen die ik mijn hele leven heb meegedragen.
Om de voorstelling op de planken te brengen heb ik financiele ondersteuning nodig.
Voor het audio-visuele gedeelte (de speelfilm van ±10 minuten) doe ik een beroep op de stichting Nefesh in de hoop dat men mij kan helpen dit gedeelte van het theaterproject te bekostigen. Ik hoop een afspraak te mogen maken om één en ander toe te lichten.
Hartelijke groet
Carolien van den Berg

Beantwoorden

Leave a Comment