Over Nefesh

Oprichting en doelstelling
Stichting Nefesh is opgericht op 25 november 1997. De stichting is ingeschreven in het
Stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder het
dossiernummer 41217626. De stichting stelt zich ten doel om met behulp van
audiovisuele projecten een veelzijdig beeld te laten zien van de Joodse cultuur als een
levende en creatieve cultuur en de multiculturele samenleving van vandaag de dag te
belichten aan de hand van de Joodse cultuur en het Joodse principe van ‘eenheid der
tegenstellingen’.

Mission statement
Stichting Nefesh missie is een veelzijdig beeld te laten zien van de joodse cultuur binnen de culturele diversiteit die de multiculturele Nederlandse samenleving zo sterk typeert. U kunt de Nederlandse geschiedenis niet begrijpen zonder de intellectuele, economische en culturele aandeel van het Jodendom mee te nemen. Het is belangrijk om de grote bijdrage die de Joodse cultuur heeft geleverd en nog steeds levert aan de Nederlandse maatschappij te benadrukken, en om de rijkheid en diepte van de culturele achtergrond van de Joodse cultuur in Nederland maar ook daarbuiten blijvend te belichten.

Activiteiten
Stichting Nefesh ontwikkelt audiovisuele projecten die het Joodse leven en cultuur in Nederland maar ook daarbuiten in beeld brengt. Belangrijke onderwerpen waar Nefesh aandacht aan geeft:
– het tegengaan van vooroordelen, antisemitisme en racisme,
– actualiteiten vastleggen die plaatsvinden binnen de Joodse wereld in relatie tot andere culturele en etnische groeperingen,
– het belichten van de invloed van de Joodse cultuur en geschiedenis op de Amsterdamse en Nederlandse cultuur,
– het in stand houden van de herinneringen aan de Shoah,
– het vastleggen van uitzonderlijke Joodse gemeentes over de hele wereld,
– het aan bod laten komen van de diverse Joodse instellingen, organisaties en groeperingen,
– het belichten van de Joodse religie en tradities aan een breed publiek,
– Joodse kunst en cultuur in beeld te brengen, waarbij kans wordt gegeven aan jonge Joodse kunstenaars om hun ideeën aan het publiek te tonen,
– ‘het andere gezicht van Israël’, het tonen van de Israëlische maatschappij, kunst en cultuur die door de politieke situatie niet genoeg of juist aan het licht wordt gebracht.

Joods profiel
Nefesh staat voor ziel en mens. De nadruk van de programmering van Nefesh ligt op het belichten van de menselijke diversiteit. Door het verwerven van inzicht in de verschillende aspecten van de joodse identiteit worden zowel mensen met een Joodse als andere achtergrond gestimuleerd na te denken over de overeenkomsten en verschillen wat betreft hun eigen identiteit en die van de ander. Nefesh gaat het vooral om de persoonlijke beleving van de mensen die in beeld gebracht worden. Hiermee vervult Nefesh een leemte.

Veelzijdigheid
De veelzijdigheid van de Joodse cultuur vraagt om een autonome en open benadering. Nefesh ontleent haar bestaansrecht aan brede opzet binnen zowel de Joodse seculaire cultuur en leefwereld (eetcultuur, kunstuitingen, zeden en gewoonten) als religieuze stromingen.

Multicultureel draagvlak
Nefesh probeert de sporen van het Joodse erfgoed te belichten door programma’s te maken die het multiculturele heden en het aan verhalen rijke verleden op een audiovisueel hoog niveau weten te integreren. Nefesh is ook actief betrokken bij het benadrukken van interculturele relaties tussen verschillende gemeenschappen in Amsterdam met speciale aandacht voor de Joodse- en moslimgemeenschap. De aanpak van Nefesh kan een instrument worden tot samenwerking en begrip tussen de diverse culturen in onze samenleving. Leidraad is: wat brengt ons samen?

This post is also available in: Engels

{ 1 comment… read it below or add one }

Schenk Han april 14, 2014 om 10:26

Geachte M……..,
ik ben van 1933, daar mijn moeder gemengd gehuwd was, heb ik de oorlog overleefd. Er is door mijn moeder een manuscript over haar leven en haar oom en tante die in Sobibor zijn achtergebleven. Het tweede autobiografisch boek over mijn leven wordt nu geschreven.
??Wat kan ik bijdragen aan de Stichting Nefesh….??
be gesunt
Han Schenk
fotojournalist.

Beantwoorden

Leave a Comment